Over Ons

ZORG met ZORG is een beweging die van Vlaanderen een streek wil maken waar het goed is om te wonen en waar men zorg draagt voor elkaar.

Missie & visie

Het doel van de coöperatieve vennootschap Zorg met Zorg is het verschaffen van een economisch en sociaal voordeel aan de vennoten om hun beroeps- en persoonlijke behoeften te vervullen.

Daarnaast heeft de coöperatieve vennootschap Zorg met Zorg tot doel in het algemeen belang een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu en de samenleving.

clair-galle-profpic
Clair Galle

Clair Galle

Ik ben Clair, afgestudeerd in 1998 als Gebrevetteerde Ziekenhuisverpleegkundige.

In september 2008 zette ik progressief mijn eerste stappen in het onderwijs, op dat moment nog steeds werkzaam in het ziekenhuis. Vervolgens startte ik voltijds in september 2010 als docent in de HBO5 opleiding verpleegkunde.

In 2015 behaalde ik mijn diploma als professionele Bachelor in de verpleegkunde. De voorbije 2 jaar was ik werkzaam als diensthoofd in een woonzorgcentrum.
Heden met zeer veel enthousiasme medebestuurder van ZorgmetZorg.

jan-vdm
Jan Vande Moortel

Jan Vande Moortel

Ik ben juridisch adviseur van beroepsverenigingen van onder meer verpleegkundigen en maak tevens  deel uit van de juridische adviesgroep van het NVKVV die niet alleen individuele problemen binnen de zorg bespreekt maar die ook via de adviesorganen van de minister aan beleidsondersteuning doet.

Voordien was ik docent aan meerdere (hoge)scholen in Gent en Brussel. Momenteel ben ik in gans Vlaanderen nog gastprofessor voor lezingen rond aansprakelijkheid, patiëntenrechten, euthanasie en palliatieve zorg, geheimhoudingsplicht en de wetgeving rond de wilsonbekwame patiënt.

sofie-van-den-berghe-oo
SOFIE VAN DEN BERGHE

Sofie Van Den Berghe

Ik ben Sofie, na 10 jaar werken als zorgkundige heb ik me omgeschoold tot verpleegkundige.

Na het behalen van mijn diploma in 2013 heb ik een eigen praktijk als zelfstandig verpleegkundige opgericht waar ik momenteel de coördinerende functie over heb.

Daar het project Zorg met Zorg me zo aanspreekt ben ik naast mijn praktijk ook hier ingestapt om ook hier het beste van mezelf te geven.

Juridische Structuur

Basisconcept

De coöperatie stoelt op de erkenning van een gemeenschappekijke behoefte en het verlangen van mensen om samen te ondernemen en te komen tot de invulling van deze behoefte 

Enkele principes

Vrijwillig en open lidmaatschap​
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Democratische controle door de leden​
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Economische participatie door de leden​
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Samenwerking tussen coöperaties
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Aandacht voor de gemeenschap
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.