Want samen maken we het verschil

Een hart voor elkaar

Zorgen voor leidt tot verbondenheid. Ben je een gemotiveerde verpleegkundige en wil je naast een kwalitatieve zorg voor de patiënt, ook zorg dragen voor je collega?

Zorg kent veel gezichten

Pas afgestudeerde zorgverleners en stagiairs hebben bij de start van hun loopbaan tonnen energie. Conflicten, meningsverschillen en tijdsdruk knabbelen vaak aan de motivatie, vooral bij oudere collega’s. Dit is te vermijden. Het initiatief ‘Een hart voor elkaar’ wil de energie van jonge zorgverleners opnieuw laten afstralen op de oudere collega’s. 

“Kwalitatieve zorg”, dat is het doel. En bewust ‘iets voor elkaar willen betekenen’. Zorg voor de zorgvrager én voor de collega-zorgverlener. Beide doelen kunnen in elkaar overvloeien. 

‘Een hart voor elkaar’ streeft ernaar om positieve energie te behouden, uit te stralen en zichtbaar te maken. Een insigne op het zorguniform is alvast een eerste stap. 

Omdat kwalitatief goede zorg enkel bestaat bij gratie van gemotiveerde verpleegkundigen – jong en oud – wil ‘Zorg met Zorg’ via het ‘hart voor elkaar’-insigne verpleegkundigen de kans geven om even stil te staan bij de geleverde zorg. Kan het beter? Ontbreekt er iets? Zeg het, met een hart voor elkaar. 

 ‘Een hart voor elkaar’ is geen controlemiddel, wél een preventieve maatregel om psychosociale problemen te voorkomen. Door het dragen van het insigne, geef je aan dat je roddelen en pesten niet tolereert!

Door het insigne te dragen sta je voor

Enkele cases

Terwijl we met ons allen mochten genieten van lekkere koffiekoeken, werd er gebrainstormd over de werking van de afdeling.

Ik ga spontaan in op de beloproep van een bewoner . Ik ben er me van bewust dat ik hierbij ondersteunende hulp nodig heb van mijn oudere medecollega.

Deze merkt, voor ik mijn vraag om hulp kan stellen op ‘ Ik ben nu aan het eten hoor’ ….

Ik was teleurgesteld in haar reactie!

Een patiënt mag na ziekenhuisopname naar huis toe komen. Ik had als zelfstandige verpleegkundige een vrije dag ingepland.

Wanneer ik de vraag stelde aan mijn medecollega’s wie in de mogelijkheid was om bij deze patiënt eens langs te gaan , kreeg ik geen reactie…

Ik ben zelf langs geweest bij de patiënt. Ik wil er zijn voor haar!

Ik voel me niet begrepen in het team.

Op onze afdeling heerst een ‘roddelcultuur’. Ik wens hier niet in mee te gaan.

Ik wil mijn positieve energie behouden en verder uitstralen!

De patiënten hebben hier baat bij.

Vraag je insigne aan

Wil jij ook psychosociale problemen mee helpen voorkomen?